A weboldalról

A weboldal tulajdonosa:

Név: Sonorilo Language Services Kft.
Levelezési cím: 1081 Budapest, Kun utca 4/c, 5-05
Cégjegyzékszám: 01-09-306189
Adószám: 26178754-2-42
Képviselő: Domonkos Csenge

A weboldal használatával kapcsolatos információk:

A weboldalon található információk kizárólag általános, tájékoztató jellegűek.

A megadott információkat a Sonorilo Language Services Kft. a teljességre, pontosságra, megbízhatóságra, alkalmasságra vagy rendelkezésre állásra törekedve közli, mint egyszerű információforrás. A nyújtott szolgáltatások pontos definíciójáról és feltételeiről érdeklődjön.

A Sonorilo Language Services Kft. törekszik minden megkeresésre válaszolni, de a kapcsolatfelvétel önmagában semmire nem kötelezi semelyik felet. A kapcsolatfelvételnél megadott összes adat csak és kizárólag azt a célt szolgálja, hogy e-mailben egy alkalommal megkeressük a feladót, más adatbázisban a Sonorilo azokat nem tárolja, nem használja egyéb célra és harmadik felet sem jogosít fel erre.

A weboldal cookie-ket használhat a bejelentkezés és a munkamenetek nyilvántartásához (szükséges cookie-k). Amennyiben a felhasználó bejelentkezés nélkül tekinti meg a weboldalt, csak a cookie nyilatkozat elfogadását, vagy részleges elfogadását rögzítő “cookie_notice_accepted” cookie jön létre és tárolódik perzisztens módon a böngészőben, 1 hónap időtartam mellett.

A Sonorilo Language Services Kft. a weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (https://www.google.com/analytics).

A Google Analytics használata elutasítható, mert nem tartozik az oldal működéséhez szükséges cookie-k közé.

A Sonorilo Language Services Kft. semmilyen esetben nem felelős a weboldal használatával kapcsolatban semmilyen veszteségért vagy kárért – beleértve korlátozás nélkül a közvetett vagy következményes károkat vagy veszteségeket -, vagy bármiféle adatvesztésből vagy azok kinyeréséből, vagy azokkal összefüggésben felmerülő károkért vagy veszteségekért.

A Sonorilo Language Services Kft. mindent erőfeszítést megtesz, hogy a weboldal megfelelően működjön, azonban nem vállal felelősséget amennyiben a weboldal rajtunk kívül álló technikai okok miatt átmenetileg nem érhető el.